HÌNH THỨC THANH TOÁN

CÁCH 1:

Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ Hồng Sâm):

  • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
  • Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng
  • Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

CÁCH 2:

Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (   điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Hồng Sâm xác nhận thông  tin Người mua;

Bước 4: Hồng Sâm chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

 

CÁCH 3:

Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

– Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

– Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

– Bước 3: Hồng Sâm xác nhận thông tin Người mua;

– Bước 4: Người mua thanh toán;

– Bước 5: Hồng Sâm chuyển hàng;

– Bước 6: Người mua nhận hàng.